เช็ค ราคารถบรรทุกใหม่ ได้ที่นี่

ราคารถบรรทุก HINO บ.ฮีโนมอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2900-5000, 0-2900-5260

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 SERIES 3 XZU600R-4W 4 ล้อ 2 ตัน 4 สูบ 136 948,000
2 SERIES 3 XZU600R-6W 6 ล้อ 2-3 ตัน 4 สูบ 150 978,000
3 SERIES 3 XZU650R (T&S) 6 ล้อ 2-3 ตัน 4 สูบ 150 1,035,000
4 SERIES 3 XZU710R (T&S) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 150 1,190,000
5 SERIES 3 XZU720R 6 ล้อกลาง 4 สูบ 150 1,206,000
6 SERIES 3 XZU600R-4w cooler less 6 ล้อกลาง 4 สูบ 136 938,000
7 SERIES 3 XZU600R-6w cooler less 6 ล้อกลาง 4 สูบ 150 968,000
8 SERIES 3 XZU650R(T&S) cooler less 6 ล้อกลาง 4 สูบ 150 1,025,000
9 SERIES 5 FC9JJKA 6 ล้อกลาง 4 สูบ 145 1,360,000
10 SERIES 5 FC9JELA (T&S) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,410,000
11 SERIES 5 FC9JJLA (Radial Tube) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,430,000
12 SERIES 5 FC9JLLA (Radial Tube) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,440,000
13 SERIES 5 FG8JGJLD 6 ล้อใหญ่ ุ6 สูบ 212 1,750,000
14 SERIES 5 FG8JJLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,770,000
15 SERIES 5 FG8JMLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,780,000
16 SERIES 5 FG8JPLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,790,000
17 SERIES 5 FG8JRLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,810,000
18 SERIES 5 FG8JPLG (AIR-SUS) 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,915,000
19 SERIES 5 FG8JGLE 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,650,000
20 SERIES 5 FG8JJLB 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,660,000
21 SERIES 5 FG8JGLE 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,450,000
22 SERIES 5 FG8JJLB 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,460,000
23 SERIES 5 FL8JNKA 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 212 2,345,000
24 SERIES 5 FL8JTKA 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 212 2,385,000
25 SERIES 5 FL8JNLA 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 251 2,415,000
26 SERIES 5 FM8LNKD 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 212 2,485,000
27 SERIES 5 FM8JNLD 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 251 2,535,000
28 SERIES 5 FM1ANKD (T RIAS) F/G RETARDER 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,820,000
29 SERIES 5 FM1ANKD T&SRADIAL E/G RETARDER 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,850,000
30 SERIES 5 FM1ANLD T&SRADIAL E/G RETARDER 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,905,000
31 SERIES 5 FM2PNLD (T&S) 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 380 2,965,000
32 SERIES 5 FM2PNLD (SPA) ABS 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 344 3,035,000
33 SERIES 5 FM1AKKM E/G TETARSE (MIXER) 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,575,000
34 SERIES 5 FM2 PNLD T 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 380 2,550,000
35 SERIES 5 FM2 PNLD S 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 380 2,550,000
36 SERIES 5 GY2PSLA (S) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 3,130,000
37 SERIES 5 GY2PSLA T (PTO) T&S 380 PS 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 3,170,000
38 SERIES 5 GY2PSLA (S) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 2,710,000
39 SERIES 5 GY2PSLA S (PTO) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 2,750,000
40 SERIES 5 FG8JGLT หัวลาก 6 ล้อ 6 สูบ 212 1,865,000
41 SERIES 5 FM8JKKA หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 251 2,650,000
42 SERIES 5 FM1AKKA T (S) PTO E/G RETARDER หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 330 2,985,000
43 SERIES 5 FM1AKKA S PTO E/G RETARDER หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 330 2,985,000
44 SERIES 5 FM1AKLA (S) E/G RETARDER หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,975,000
45 SERIES 5 FM1AKLA T หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,540,000
46 SERIES 5 FM1AKLA T (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,580,000
47 SERIES 5 FM1AKLA SPA ABS หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 3,085,000
48 SERIES 5 FM1AKLA S (PTO) E/G RETARDER หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 3,015,000
49 SERIES 5 FM2PKLA (T&S) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 3,055,000
50 SERIES 5 FM2PKLA T (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 2,660,000
51 SERIES 5 FM2PKLA SPA (ABS) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 3,165,000
52 SERIES 5 FM2PKLA S (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 3,095,000
53 SERIES 5 RK8JSLA รถบัส 6 สูบ 251 2,145,000
54 SERIES 5 RK8JSLA (Retarder) รถบัส EURO 3 6 สูบ 251 2,070,000
55 SERIES 5 RM1ESKU รถบัส 6 สูบ 380 3,605,000
56 SERIES 5 NGV FG1JPKA หัวลาก 10 ล้อใหญ่ 6 สูบ 220 2,350,000
57 SERIES 5 NGV FG1JKKA หัวลาก 10 ล้อใหญ่ 6 สูบ 260 3,100,000
58 SERIES 5 FC4JLNANGV 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ 6 สูบ 175 1,890,000
59 SERIES 5 FG1JPKA NGV 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ 6 สูบ 220 2,555,000
60 SERIES 5 FG1JPKA NGV CAR CARRIER 6 ล้อ NGV ขนาดใหญ่ 6 สูบ 220 2,945,000
61 SERIES 5 FL1JTKA-BGT NGV 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 260 3,265,000
62 SERIES 5 FM1JNKD-BGT NGV 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 260 3,315,000
63 SERIES 5 FM1JKKA NGV 10 ล้อ NGV 6 สูบ 260 3,440,000
64 SERIES 5 FM2PNMD NGV 10 ล้อ 6X4 6 สูบ 360 3,755,000
65 SERIES 5 FM2PNMD-A NGV 10 ล้อ 6X4 6 สูบ 360 3,825,000
66 SERIES 5 FM2PKMA NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV 6 สูบ 360 3,850,000
67 SERIES 5 FM2PKMA -PA NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV 6 สูบ 360 3,960,000
68 SERIES 5 FM2PKMA -P NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV 6 สูบ 360 3,890,000
69 SERIES 5 FM2PKMA -A NGV หัวลาก 10 ล้อ NGV 6 สูบ 360 3,920,000
ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว (INCLUDE VAT 7%)

ราคารถบรรทุก NISSAN DIESEL บ.นิสสัน ดีเซลประเทศไทยจำกัด โทร 0-2567-2882

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 PKB 214E 4x2 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,334,000
2 PKB 214G 4x2 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,344,000
3 PKB 214N 4x2 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,354,000
4 CDA 214M 6x2 10 ล้อ 6 สูบ 254 1,804,000
5 CDA 214S 6x2 10 ล้อ 6 สูบ 254 1,814,000
6 CWA 214M 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 254 1,953,000
7 CWM 454M-6 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,045,000
8 CWM 454M-12 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,165,000
9 CWM 454H (MIXER) 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,144,000
10 CWM 454HT-6 หัวลาก 6 สูบ 320 2,155,000
11 CWM 454HT-7 หัวลาก 6 สูบ 350 2,255,000
12 PKB214EHRA 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,500,000
13 PKB214GHRA 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,500,000
14 PKB214NHRA 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,510,000
15 CDA214MHRC 10 ล้อ (6x2) 6 สูบ 254 1,969,000
16 CDA214SHRC 10 ล้อ (6x2) 6 สูบ 254 2,150,000
17 CWA214MHRC 10 ล้อ (6x4) 6 สูบ 254 2,055,000
18 CWM454MHRA-6 10 ล้อ (6x4) 6 สูบ 320 2,300,000
19 CWM454MHRA-12 10 ล้อ (6x4) 6 สูบ 320 2,400,000
20 PKB214EHRA (PTO) 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,510,000
21 CWM454HMRA (MIXER) PTO 10 ล้อ (6x2) 6 สูบ 320 2,400,000
22 PKB214EHRA (TT) หัวลาก 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,700,000
23 CWM454HTNA-6 หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,500,000
24 CWM454HTNA-7 หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 350 2,640,000

ราคารถบรรทุก ISUZU บ.อิซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด โทร 0-2807-4851-4 website: www.isuzu-cck.com

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 NLR85EXXXS 4 ล้อ 2,999 ซีซี 130 897,000
2 NMR85EXXXS 6 ล้อเล็ก 2,999 ซีซี 130 927,000
3 NMR85HXXXTS 6 ล้อเล็ก 2,999 ซีซี 130 969,000
4 NMR85HXXXFS 6 ล้อเล็ก 2,999 ซีซี 130 974,000
5 NMR75HXXXXS 6 ล้อเล็ก 5,193 ซีซี 150 1,129,000
6 NMR75KXXXXS 6 ล้อเล็ก 5,193 ซีซี 150 1,145,000
7 NMR75KXSXS Smoother (AMT) 6 ล้อเล็ก 5,193 ซีซี 150 1,195,000
8 NQR75HXXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 175 1,259,000
9 NQR75LXXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 175 1,275,000
10 FRR90HNXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 190 1,334,000
11 FRR90LNXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 190 1,376,000
12 FRR90NNXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 190 1,386,000
13 FRR90HSXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 210 1,384,000
14 FRR90LSXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 210 1,426,000
15 FRR90NSXXS 6 ล้อกลาง 5,193 ซีซี 210 1,436,000
16 FTR34JXXXS 6 ล้อใหญ่ 7,790 ซีซี 240 1,728,000
17 FTR34LXXXS 6 ล้อใหญ่ 7,790 ซีซี 240 1,754,000
18 FTR34PXXXS 6 ล้อใหญ่ 7,790 ซีซี 240 1,764,000
19 FTR34QXXXS 6 ล้อใหญ่ 7,790 ซีซี 240 1,785,000
20 FVM34QNXXS 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,317,000
21 FVM34RNXXS 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,338,000
22 FVM34TNXXS 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,358,000
23 FVM34WNXXS (12 M) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,430,000
24 FVM34QSXXS 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,470,000
25 FVM34TSXXS 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,491,000
26 FVM34QNAXS (ABS) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,547,000
27 FVM34RNAXS (ABS) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,568,000
28 FVM34TNAXS (ABS) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,588,000
29 FVZ34PNDXS 10 ล้อ 2 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,496,000
30 FVZ34PSDTS (เฟืองช้า) 10 ล้อ 2 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,596,000
31 FVZ34PSDFS (เฟืองเร็ว) 10 ล้อ 2 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,596,000
32 FXZ77NXFXS (Mixer) 10 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 2,647,000
33 FXZ77PXDXS (Dumper) 10 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 2,880,000
34 FXZ77QXDTS (เฟืองช้า) 10 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 2,960,000
35 FXZ77QXKFS (เฟืองเร็ว) 10 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 2,960,000
36 FYH77SXDTS (เฟืองช้า) 12 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 3,210,000
37 FYH77SXDFS (เฟืองเร็ว) 12 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 3,210,000
38 GVR34JXXXS 6 ล้อ 1 เพลา หัวลาก 7,790 ซีซี 300 2,371,000
39 GVR34JXXXS (AMAX-F) 6 ล้อ 1 เพลา หัวลาก 7,790 ซีซี 300 2,393,000
40 GXZ77NXXTS 10 ล้อ 2 เพลา หัวลาก 9,839 ซีซี 360 3,012,000
41 GXZ77NXXFS 10 ล้อ 2 เพลา หัวลาก 9,839 ซีซี 360 3,012,000
42 GXZ77NXXTS (AMAX-A) 10 ล้อ 2 เพลา หัวลาก 9,839 ซีซี 360 3,040,000
43 GXZ77NXXFS (AMAX-A) 10 ล้อ 2 เพลา หัวลาก 9,839 ซีซี 360 3,040,000
44 GXZ77NXJFS (ABS) 10 ล้อ 2 เพลา หัวลาก 9,839 ซีซี 360 3,182,000
45 GXZ77NXJFS (ABS, AMAX-A) 10 ล้อ 2 เพลา หัวลาก 9,839 ซีซี 360 3,210,000
46 NMR82HXCXS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 4,570 ซีซี 130 1,388,000
47 NPR82HXCXS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 4,570 ซีซี 130 1,548,000
48 NPR82KXCXS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 4,570 ซีซี 130 1,558,000
49 FTR86QXCFS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 7,790 ซีซี 220 2,460,000
50 FVM86TXCXS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 7,790 ซีซี 245 3,246,000
51 FVM86WSCXS (12 M) รถบรรทุกระบบ CNG MPI 7,790 ซีซี 245 3,327,000
52 FXZ78QXBFS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 9,839 ซีซี 354 3,740,000
53 GVR86KXCXS รถบรรทุกระบบ CNG MPI 7,790 ซีซี 245 3,183,000
54 GVR86KXCXS (AMAX-F) รถบรรทุกระบบ CNG MPI 7,790 ซีซี 245 3,205,000
55 GVR86KXCXS (10W T/H 6X2, AMAX-F) รถบรรทุกระบบ CNG MPI 7,790 ซีซี 245 3,565,000
56 GXZ78NXCFS (AMAX-F) รถบรรทุกระบบ CNG MPI 9,839 ซีซี 354 3,820,000

ราคารถบรรทุก MITSUBISHI บ.มิตซูบิชิ ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-908-8000

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 EURO2 FB511 B8 SRDH3 4 ล้อ 4 สูบ/2,835 CC. 106 711,000
2 EURO2 FE519 B8 SRDH3 4 ล้อ 4 สูบ/3,900 CC. 115 724,000
3 EURO2 FE539 E6 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 115 743,000
4 EURO2 FE649 E6 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 115 794,000
5 EURO2 E7 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 140 913,000
6 EURO2 FE659 F7 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 140 927,000
7 EURO3 FM65F F1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,410,000
8 EURO3 FM65F H1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,420,000
9 EURO3 FM65F J1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,430,000
10 EURO3 FM65F M1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,465,000
11 EURO2 FN617 M SRDH5 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 225 1,946,000
12 EURO2 FN617 M SRDH6 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 225 1,915,000
13 EURO2 FN617 R SRDH5 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 225 1,882,000
14 EURO2 FN617 R SRDH6 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 260 1,990,000
15 EURO2 FN627 M SRDH5 10 ล้อ 2 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 260 1,970,000
16 EURO2 FN627 M SRDH6 10 ล้อ 2 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 260 2,047,000
17 EURO2 FN627 HR SRDH6 หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ/7,545 CC. 260 2,156,000
18 EURO3 FV51JHR3RDHA หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ/12,882 CC. 380 2,750,000

ราคารถบรรทุก SCANIA บ.สแกนเนีย สยาม จำกัด โทร 0-2515-9600 0-2537-8289#95

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 P114GB6x4NZ 10 ล้อ 6 สูบ 380 3,500,000
2 P114GA6x4NZ หัวลาก 6 สูบ 380 3,600,000
3 P114GA6x2NZ หัวลาก 6 สูบ 380 3,400,000
4 P380LA6x2MHZ หัวลาก 6 สูบ 380 3,550,000
5 P380LA6x2MNA หัวลาก 6 สูบ 380 3,800,000
6 P420LA6x2MNA หัวลาก 6 สูบ 420 4,200,000
7 K94IB4x2NB310 6 ล้อ 5 สูบ 310 3,300,000
8 K124IB6x2NB380 8 ล้อ 6 สูบ 380 4,300,000
9 K124EB6x2LI420 8 ล้อ 6 สูบ 420 4,600,000
10 K124IB4x2NB360 6 ล้อ 6 สูบ 360 3,700,000
11 K94IB4x2NB310 6 ล้อ 6 สูบ 310 3,300,000
12 K124EB6x2LI420 8 ล้อ 6 สูบ 420 4,500,000

ราคารถตู้ TOYOTA บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 0-2305-2068

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 HIACE ECO ตู้ทึบ 4 ล้อ 2494 CC. 102 855,000
2 HIACE ECO 4 ล้อ 2494 CC. 102 935,000
3 HIACE CL 4 ล้อ 2494 CC. 102 965,000
4 HIACE COMMUTER 4 ล้อ 2494 CC. 109 1,200,000

ราคารถตู้ KIA บริษัท ยนตรกิจ เกีย มอเตอร์ จำกัด โทร. 0-2611-6888

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 PREGIO FAMILY 4 ล้อ 2665 CC. 83 794,000
2 PREGIO TWO-TONE 4 ล้อ 2665 CC. 83 814,700
3 PREGIO TRANSPORT 4 ล้อ 2665 CC. 83 823,700
4 PREGIO EXECUTIVE 4 ล้อ 2665 CC. 83 840,800
5 PREGIO TOURINE 4 ล้อ 2665 CC. 83 884,000
6 K2700 4 ล้อ 2700 CC. 83 578,000

ราคารถตู้ NISSAN บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด โทร. 0-2257-4200-9

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 URVAN 3.0 ZDI 4 ล้อ 2953 CC. 105 899,000
2 URVAN 3.0 ZDI HIGH ROOF 4 ล้อ 2953 CC. (รวมแอร์) 105 940,000
3 URVAN 3.0 ZDI รุ่น AHE 4 ล้อ 2953 CC. 105 940,000
4 URVAN 3.0 ZDI รุ่น GX 4 ล้อ 2953 CC. 105 947,000
5 URVAN 3.0 ZDI รุ่น VX 4 ล้อ 2953 CC. 105 999,000

ราคารถโดยสาร MAN บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2973-4778-9

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 MAN-CLA 26.280 6X4 TRACTOR หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 280 2,780,000
2 MAN-CLA 26.280 6X4 MIXER รถผสมปูน 10 ล้อ 6 สูบ 280 2,700,000

ราคารถบรรทุก CAMC บ. ซีเอเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2613-9840

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 NGV TANK 140 ลิตร 6 ใบ หัวลาก 6 สูบ 280 2,950,000
2 NGV TANK 140 ลิตร 6 ใบ หัวลาก 6 สูบ 280 3,250,000

ราคารถโดยสาร GOLDEN DRAGON บริษัท เบสท์ริน คอร์ปอเรชัน จำกัด โทร. 0-2750-3901-4

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 XML6602 Standard MINI BUS 6m 6 ล้อ 4 สูบ 120 1,390,000
2 XML6602 Deuxe MINI BUS 6m 6 ล้อ 4 สูบ 120 1,460,000
3 XML6793 CITY BUS 8m 6 ล้อ 4 สูบ 170 2,800,000
4 XML6796 COACH BUS 8m 6 ล้อ 4 สูบ 180 2,800,000
5 XML6129 COACH BUS 12m 6 ล้อ 6 สูบ 300 4,400,000
ราคาดังกล่าวเป็นราคาแชสซีส์+เครื่องยนต์ (รวมตัวถัง)
หมายเหตุ : รถโดยสารโกลเด้น ปรับราคาใหม่ล่าสุด เพราะไม่สามารถแบกต้นทุนได้อีกต่อไป

ราคารถโดยสาร HIGER บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2805-2756-60

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 City Bus 12m KLQ 6128GC 6 ล้อ 4 สูบ 255 3,950,000
2 City Bus 12m KLQ 6120GC 6 ล้อ 6 สูบ 250 4,400,000
3 City Bus 12m KLQ 6120G 6 ล้อ 6 สูบ 250 4,800,000

รถหัวลากบรรทุก SINOTRUK HOYUN SERIES บริษัท ไซโนทรัค (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-868-6688 ฝ่ายขาย 081-404-8484 / 081-840-8440 / 02-868-6688 website: www.sinotruk.co.th

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 เครื่องยนต์ CNG TURBO INTERCOOLER จำนวนถังแก็ส 140 ลิตร 8 ใบ รถบรรทุก 10 ล้อหัวลาก (6x4) EUROIII 9,726 CC 345 2,950,000
2 เครื่องยนต์ DIESEL TURBO INTERCOOLER รถบรรทุก 10 ล้อหัวลาก (6x4) EUROIII 9,726 CC 380 2,300,000

รถบรรทุก DAYUN บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด Tel: 02-5034668-70, 081-808-0038 website: www.dayunthailand.com

No. แบบ/รุ่น หมวดหมู่ เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา(บาท)
1 DAYUN TAICHI รุ่น CGC1250 10 ล้อ 2 เพลา 6 สูบ 340 0
2 DAYUN TAICHI รุ่น CGC4253 รถบรรทุกหัวลาก 6X4 6 สูบ 380 0
3 รถบรรทุก DAYUN รุ่น CGC4252 รถบรรทุกหัวลาก 6 สูบ 340 0
4 รถบรรทุก DAYUN รุ่น DYX3251 10 ล้อ 2 เพลา 6 สูบ 430 0
(Last updated 11/01/2016)
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายอีกครั้งก่อนตัดสินใจ
กดถูกใจ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก Truck.in.th
หน้าต่างนี้จะปิดอัตโนมัติใน 15 วินาที หรือปิดหน้าต่างนี้