บริการตรวจวัดค่าคุณภาพไฟฟ้า ( Power Quality)

ติดต่อเจ้าของประกาศ
โทร.029725008

รายละเอียด บริการตรวจวัดค่าคุณภาพไฟฟ้า ( Power Quality)

บริการตรวจวัดค่าคุณภาพไฟฟ้า ( Power Quality)
ตรวจวัดค่าคุณภาพไฟฟ้า ( Power Quality ), วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Power & Energy),วัดค่าฮาโมนิกส์ (Hamonic), เพื่อนำผลการตรวจวัดมาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของโรงงาน ประโยชน์ในการนำผลมาใช้ทางด้านอนุรักษ์พลังงาน และประโยชน์การแก้ไขด้านต่างอีกมากมาย
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคาะห์ระบบไฟฟ้า
1.ระยะสั้น เก็บข้อมูล ประมาณ 24 ช.ม : ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละ 1 วัน ที่มีการใช้งานกำลังไฟฟ้าเหมือนกันทุกๆวัน ข้อมูลเพียงหนึ่งวัน ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าได้
2 ระยะกลาง เก็บข้อมูล ประมาณ 7 วัน : ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละ 7 วัน ที่มีการใช้งานกำลังไฟฟ้าเหมือนกันทุกๆรอบ 7 วัน ข้อมูล 7 วัน สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าได้
3 ระยะยาว เก็บข้อมูล ประมาณ 30 วัน : ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละ 30 วัน ที่มีการใช้งานกำลังไฟฟ้าที่หลากหลาย ไม่มีลักษณะการใช้งานที่แน่นอน ควรเก็บข้อมูลระยะยาวเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวอย่างการปฎิบัติงานในการตรวจวัดค่า Power Quality
ข้อดีในการตรวจวัดค่าPower Quality
1 ผลของการตรวจวัดนำมาเป็นข้อมูลด้านการประหยัดพลังงานได้2 สามารถล่วงรู้ถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเพื่อสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
3 ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาฮาโมนิกส์ได้
4 ใช้เป็นแนวทางในการหาปัญหาของเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ ทริปบ่อยๆ ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตเสียหาย
5 สามารถทราบได้ถึงปัญหา แรงดันไม่สมดุลย์ และกระแสไม่สมดุลย์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.enrichtechno.com เข้าที่หมวดถ่ายภาพความร้อน
Email : enrichthai@hotmail.com
สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร
Mobile: 0863344472, 0863344473,086-3449930
Tel : 02-9725008-9 0-29725722 คุณ นิด คุณ ดิว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.enrichtechno.comEmail: enrichthai@hotmail.com
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2555 08:50 น.

เจ้าของประกาศ

ความคิดเห็น

จงพิมพ์คำว่า "ทรัคอินไทย" ลงในช่องด้านล่าง
ส่งความเห็น

ประกาศใกล้เคียง บริการตรวจวัดค่าคุณภาพไฟฟ้า ( Power Quality)