ก.พลังงาน ไฟเขียวแผนใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถบรรทุก | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

ก.พลังงาน ไฟเขียวแผนใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถบรรทุก

aas

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ปี 2559 รวม 149 โครงการ วงเงินรวม 10,152 ล้านบาท โดยเป็นแผนสนับสนุนพลังงานทดแทน 50 โครงการ ซึ่งมีโครงการนำร่องทดลองใช้งานจริง น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วย ในวงเงินดำเนินการ 110 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะหารือกับผู้ประกอบการรถบรรทุก เพื่อขอความร่วมมือให้ทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 โดยคาดว่าจะมีปริมาณการใช้เบื้องต้น 28 ล้านลิตร ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินชดเชยลิตรละ 4 บาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนแบบให้เปล่า แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนหัวเผาจากหัวเผาน้ำมันเตา หรือก๊าซ LPG  เป็นหัวเผาชีวมวล รวมทั้งโครงการสร้างต้นแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานต่างๆ

Cr.news.ch7.com