บริษัทประกันภัยรถยนต์กับการจัดหาอะไหล่รถยนต์ | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่


บริษัทประกันภัยรถยนต์กับการจัดหาอะไหล่รถยนต์

ประกันภัยรถยนต์กับการจัดหาอะไหล่รถยนต์

บริษัทประกันภัยรถยนต์กับการจัดหาอะไหล่รถยนต์

ทุกครั้งที่รถของเราได้รับความเสียหายไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากอุบัติเหตุรถชนรถหรือคู่กรณีของเราจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ก็ตามแต่ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจนเราต้องมีการเรียกเคลมรถ หรือเข้าอู่ซ่อมแล้ว เคยสงสัยหรือไม่คะว่า บริษัทประกันภัยรถยนต์เขามีวิธีการจัดการหาอะไหล่รถยนต์มาทดแทนให้เราอย่างไร

เป็นที่เข้าใจตรงกัน สำหรับหลักการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อตกลงที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ค่ะว่า เมื่อรถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหาย บริษัทประกันภัยรถยนต์มีหน้าที่ “ชดใช้ให้รถยนต์คันเอาประกันภัยกลับมาอยู่ในสภาพเดิม”ซึ่งในที่นี้คือ จะซ่อมให้มีการใช้งานดีกว่าเดิมก็ย่อมทำได้ แต่จะต้องไม่แย่ไปกว่าเดิม ส่วนเรื่องของอะไหล่ก็จะแบ่งแยกออกเป็น 2กรณี คือ อะไหล่ใหม่ และ อะไหล่เก่า ค่ะ

อะไหล่ใหม่และ อะไหล่เก่าต่างกันอย่างไร
1.อะไหล่ใหม่สำหรับอะไหล่ใหม่นั้นบริษัทประกันภัยรถยนต์จะสั่งชิ้นส่วนอะไหล่จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ หรือสั่งจากร้านอะไหล่ที่มีการสั่งจากผู้ผลิตโดยตรง หรือในบางกรณีอะไหล่บางชนิดที่ผู้ผลิตรถยนต์ไม่ได้ทำเอง ก็อาจจะจะสั่งจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ยี่ห้อนั้นๆนั่นเองค่ะ

2.อะไหล่เก่าในกรณีนี้บริษัทประกันภัยรถยนต์จะสั่งจากผู้นำเข้าอะไหล่เก่าจากต่างประเทศ หากอะไหล่ชิ้นนั้นเป็นชิ้นส่วนที่หายากและรอนาน ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์อาจจะทดแทนด้วยอะไหล่ที่ผลิตในประเทศแทน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกอะไหล่ชิ้นส่วนในประเทศนั้นส่วนใหญ่จะเลือกใช้เฉพาะชิ้นส่วนที่ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับรถของคุณ เช่น บังโคลน หรือ ฝากระโปรงรถ นั่นเองค่ะ

แม้ว่าบริษัทประกันภัยรถยนต์จะมีหน้าที่จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และซ่อมแซมรถยนต์ของคุณให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิม แต่การเลือกอะไหล่แต่ละชนิดนั้นย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ อายุของรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของคุณเองด้วยว่าประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำไว้เป็นประกันภัยชั้น 1 ซ่อมอู่ หรือซ่อมห้าง ซึ่งหากประกันภัยรถยนต์ของคุณเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 หรือ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+ ก็ต้องไปดูเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาอีกครั้งค่ะ

และแม้ว่าคุณทำประกันภัยรถยนต์แล้วแต่ก็ต้องระวังทุกครั้งที่ขับรถให้มากนะคะ เพราะในบางกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วความเสียหายนั้นอยู่นอกขอบเขตการรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเงินในกระเป๋าของคุณได้ค่ะ

ข้อมูลจาก rabbit finance