สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ Krungsri Truck | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ Krungsri Truck

สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ Krungsri Truck

สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ กรุงศรี ทรัค Krungsri Truck ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกตั้งแต่ ปี 2555


ประเภทรถบรรทุกใหม่ที่ให้บริการสินเชื่อคือ

สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ Krungsri Truck สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ที่ กรุงศรีทรัคให้บริการสินเชื่อคือ
 • รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่
 • รถบรรทุก 6 ล้อทุกขนาด
 • รถบรรทุก 10 ล้อ
 • รถบรรทุก 12 ล้อ
 • หัวลากรถบรรทุก
 • รถบรรทุกพ่วง กึ่งพ่วง

       รวมถึงให้บริการสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์ และส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า ซึ่งการให้บริการนี้ครอบคลุมรถบรรทุกเกือบทุกยี่ห้อ เช่น Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN เป็นต้น


เหตุผลดีๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้ สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ กรุงศรี ทรัค


ข้อเสนอดีๆ จาก กรุงศรี ทรัค

 • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถ อุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ
 • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
 • ให้บริการที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกครอบคลุมทั่วทุกภาค
 • สะดวก เพราะมีทีมบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อถึงที่

สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ Krungsri Truckทุกขนาด ทุกประเภท

ตั้งแต่ 4-12 ล้อขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์ และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ตามรูปแบบดังต่อไปนี้

เหตุผลดีๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้ กรุงศรี ทรัค

หมายเหตุ : รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รวมถึง หัวลาก หางพ่วง กึ่งพ่วง ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
– ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก เฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่น และยุโรปเท่านั้นคุณสมบัติผู้สมัครขอ สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ บุคคลธรรมดา

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20-65 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
   


คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อรถบรรทุกใหม่ นิติบุคคล

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย เช่น บมจ., บจ., หจก., หสม.
   

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัท หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนามโดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.ถ) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์
โทร. 0-2740-7400

ข้อมูลการขอสินเชื่อรถบรรทุก เพิ่มเติมที่นี่ 

 https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/LoanProducts/AutoLoan/Krungsri-Auto-Truck.html#RemarkLink864

One thought on “สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ Krungsri Truck

Comments are closed.