สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต Cash Your Car | ดอกเบี้ยเท่าไหร่

สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต

สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต

สินเชื่อรถแลกเงินธนชาต คืออะไร

สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต (Cash Your Car)  เป็นสินเชื่อเงินสด รถแลกเงิน สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นชื่อของตัวเองและหมดภาระการผ่อนแล้ว โดยนำรถมาขอสินเชื่อ และเมื่อรับเงินสดไปแล้ว ลูกค้าก็ยังสามารถใช้รถได้เหมือนปกติ โดยรถที่สามาถนำมาร่วมโครงการนี้ได้ก็คือรถที่ปลอดภาระหนี้แล้ว และเป็นรถบ้านไม่ใช่รถรับจ้าง รถที่สามารถใช้บริการสินเชื่อรถแลกเงินได้คื รถเก๋ง รถ กระบะ รถตู้ เท่านั้น โดยสามารถกู้ได้เต็ม 100% จากยอดประเมิณของธนาคาร ผ่อนสบายๆได้ถึง 72 งวด และเสียดอกเบี้ยขั้นต่ำเพียงวันละ 59 บาทเท่านั้น รับรถได้ถึง 16 ปีก็กู้ได้ ที่สำคัญคือ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกันให้เป็นภาระ และลำบากใจเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง ลองสอบถามสาขาใกล้บ้านท่านได้เลย

อนุมัติไว สามารถโปะได้ ปิดได้ ไม่ต้องโอนเล่ม

คลิปโปรโมทโครงการ สินเชื่อรถแลกเงินธนชาต

โปะเพลิน!…ปิดไว ไม่มีค่าปรับกับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน
ทำไมต้องเลือกบริการ สินเชื่อรถแลกเงินธนชาต

 • ด้วยสาขาธนาคารธนชาต กว่า 500 สาขา ที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • พนักงานทุกสาขา มีความเชี่ยวชาญ ตอบทุกข้อสงสัย รู้ราคาประเมินและอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ  รวมถึงจำนวนเงินที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ
 • มั่นใจในระบบราคากลางที่ได้มาตรฐานระดับ ISO
 • เป็นตัวจริงในเรื่องสินเชื่อรถยนต์  ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มานาน ทำให้เราเข้าใจ และรู้ว่าคนที่มีภาระเรื่องเงินต้องการอะไร

จุดเด่นรถแลกเงินธนชาต

 • ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนาน 72 เดือน
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน  (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด )

ลักษณะของการบริการรถแลกเงิน

 • ประเภทรถยนต์ที่รับ
  – รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
  – รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคากลางที่ธนาคารกำหนด โดยอนุมัติเริ่มต้น 50,000 บาทขึ้นไป 
 • การทำประกันภัย
  – บริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถแลกเงิน (Cash Your Car) รถแลกเงิน ธนชาต (ร้อยละต่อปี)

ดอกเบี้ยรถแลกเงิน รถเก๋ง

ดอกเบี้ยรถแลกเงิน รถกระบะ / รถตู้

ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถแลกเงิน (Cash Your Car) รถแลกเงิน ธนชาต (ร้อยละต่อปี)

เงื่อนไขดอกเบี้ย สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต

 1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
 2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ , ประเภทและรุ่นของรถ , และปีจดทะเบียน
 3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี* คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด
 4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
 6. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

กติกาและเงื่อนไข รถแลกเงินธนชาต

*ผ่อน 59 บาทต่อวัน ทุกๆ วงเงินสินเชื่อ 100,00 บาท ระยะเวลา 72 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน หรือ สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อและจัดทำพร้อมลงนามสัญญาภายใน 31 ม.ค.62 โดยจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญาเช่าซื้อ และถ้าลูกค้าสมัครใช้บริการ T-Connect ด้วย จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเพิ่ม อีก 1 สิทธิ์
 • ธนาคารจะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าลงบนกระดาษเป็นคูปองชิงโชค เพื่อใช้ในการจับรางวัล ตามวันและเวลา ที่กำหนดต่อไป
 • จับรางวัล ในวันที่ 8 มี.ค. 62 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทันที และทางเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่จับรางวัล และธนาคารจะแจ้งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้โชคดีใหกับธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศชื่อผู้โชคดี
 • ของรางวัลรวม 133 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,200,000 บาท
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังคงสภาพเป็นลูกค้าของธนาคารฯ โดยมีสถานะภาพเป็นปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีตามข้อกำหนดของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับรางวัล โดยไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของธนาคารอยู่จนถึงวันที่รับรางวัล และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 และจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ หรือผู้ไม่รับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) , บริษัทในเครือธนาคารที่เกี่ยวข้อง, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันและ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ราคากลางรถยนต์เป็นราคาที่ประเมินโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ใบอนุญาตการจับรางวัลเลขที่ 298/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าอำเภอเมืองนนทบุรี
 • ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รถแลกเงิน


ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รถแลกเงินธนชาต

 • ตัวอย่าง ยอดเงินกู้จำนวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  4%
 • ไม่มีค่าทำสัญญา
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด 
 • ต้องผ่อนชำระงวดละ 10,700  บาท 


1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
(500,000 x 4%% x 5) = 100,000

2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด แล้ว นำมาคูณVAT ด้วย 1.07
[[(500,000 x 4% x 5) + 300,000] / 60 ]x (1.07 )= 10,700 

*สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารธนชาต

 • โทร.1770