อลังการงานขนส่ง”เครื่องจักรขนาดใหญ่”ด้วยรถบรรทุก | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

อลังการงานขนส่ง”เครื่องจักรขนาดใหญ่”ด้วยรถบรรทุก

3495d23acd012f2ca96e5d11fa6cf178

 

อลังการงานขนส่ง”เครื่องจักรขนาดใหญ่”ด้วยรถบรรทุก

การเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การส่งสิ่งของเหล่านั้นไปยังจุดหมายได้และได้ทำให้สิ่งนั้นทำประโยชน์แก่มนุษย์ แต่วันนี้ จะพามาชม การขนย้ายเครื่องจักรขนาดยักษ์ ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนอย่างแน่นอน!!

 

1. เครื่องปฏิกรณ์ในการทดลองถ่ายเทความร้อน เมื่อปี 1988

1906d6d06fbefa06e933349a0bf23073

 

3. ชิ้นส่วนของ Saturn V-Apollo จรวดยักษ์ที่ถูกส่งไปในอวกาศ

1cf328c2352c5b6cc3d6e5087d40d56f

 

4. เครื่องจักรขององค์กรนาซ่าที่จะใช้ในการทดสอบ

4bcc60d8489221aaf9e9c31a8eeee49a

 

5. แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่

9d345cc8fa9b02955c167f8531996c22

 

6. An SR-71 Blackbird

1932a727302b81bb13b00d6e8af26b66

 

7. เครื่องบินขนาดใหญ่ยักษ์

6cd0a5e261795de18ff34e1cdd56fe78

 

8. เครื่องบินปลดประจำการ

2c0d0cd17e28ac1ba6edcd313e2b7c7a

 

9. เครื่องบินไฟล์ 1549

652af724ef9f15caa68dd18cea758e81

 

10. การขนส่งเรือขนาดใหญ่ด้วยรถบรรทุก

d4b61f1aa79c3a3f824fb305ced107bf

 

11. การขนส่งหม้อแปลง Hackbridge

c30fb6d070f6008541a4475c5c2600eb

 

12. รถบรรทุกแบกหม้อไอน้ำ

f17714f7912657d5eed2a2fb94693263

 

13. การบรรทุกเครื่องปฎิกรณ์

cff43a8d921629c5ee85c8feebf9e451

 

14. แบบจำลอง Orion Multi-Purpose

3e51956bbb83b2013362b347f398994c

 

15. ชิ้นส่วนของกังหันลม

0738ba02845e3cdb7afb1523450a69f7

 

16. การขนย้ายเครื่อง MRI

f6235fc796ec86e656f991ba3e87cf10

 

17. เครื่องจักรขุดอุโมงค์

3a714bf489690f65d58723519a5a6e0b

 

18. การขนส่งเครื่องจักรและแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล

58fce9b87da4e4f814eedec28f217b523495d23acd012f2ca96e5d11fa6cf178

 

19. การขนส่งกล้องโทรทัศน์ส่องทางไกลขนาดใหญ่

5c54dd5c54099845a908aa499eea0ab6

 

20. เครื่องปฎิกรณ์ก๊าซ

66fcf6ef61a6b902e773ecbc8e3cd97b (1)

 

21. การบรรทุกแท่นขุดเจาะน้ำมันด้วยรถบรรทุก

b44f0ded0197acb6ae2154588c5c2089

 

22. การขนเครนขนาดใหญ่

311f16e6f261ae13c996b3783d19148e

 

ภาพจาก gizmodo.com

Cr.http://www.baabinz.com/63132/