You are here: Home » ข่าวสารทั่วไป » 00.15 อุบัติเหตุเก๋งชนท้ายกระบะจอดข้างทาง วงแหวนตะออกหมายเลข9

00.15 อุบัติเหตุเก๋งชนท้ายกระบะจอดข้างทาง วงแหวนตะออกหมายเลข9

00.15 อุบัติเหตุเก๋งชนท้ายกระบะจอดข้างทาง วงแหวนตะออกหมายเลข9 กม.23+900 มุ่งหน้าบางประอิน บาดเจ็บ4ราย

ภาพกู้ภัยคลองสาม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง