Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One

รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One 

Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One  

E-Fuso Vision One เป็นรถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบขนาดใหญ่ ที่พัฒนาโดยบริษัท Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท  Daimler Trucks  โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้า eCanter ที่สามารถกระจายสินค้าได้ในเมืองใหญ่ มีระยะทำการกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งได้การตอบรับที่ดีจากบริษัทขนส่งต่างๆ เช่น 7-11 , Yamato etc.  [รถบรรทุกไฟฟ้า Fuso eCanter  รถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้า คันแรกของโลก]

E-Fuso Trucks

สเปครถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One   

  • น้ำหนักบรรทุกประมาณ 11 ตัน และ เบากว่ารถน้ำมันดีเซลประมาณ 2 ตัน
  • ขนาดแบตเตอรี่ได้ 300 กิโลวัตต์ชั่วโมง
  • รถบรรทุกไฟฟ้าใช้งานได้ไกลถึง 200 ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่จะยังคงต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งานจากลูกค้าอีกนาน
แต่รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่  Vision One เหมาะสำหรับใช้กระจายสินค้าภายในเขตเมืองหรือเขตในภูมิภาคนี้ เนื่องจากความสนใจของลูกค้าที่ต้องการรถประหยัดพลังงานและปลอดมลพิษมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทลูกค้าเองดเวย รวมถึง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนที่ดี และความพยายามจากภาครัฐที่ออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วย

รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่ E-Fuso Vision One จะถึงจุดคุ้มทุนภายใน สี่ปี ดดยตลาดที่มีการเติบโต เต็มที่เช่นญี่ปุ่นและยุโรป

ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ E-Fusoในตลาดแล้ว Fuso ยังระบุว่า จะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร โดยระบุว่าภายในปีหน้ารถบรรทุกและรถบัสทุกรุ่นของ Fuso จะมีรถไฟฟ้าให้เลือกมากขึ้นนอกเหนือจากรถน้ำมันดีเซลปกติ โดยระยะเวลาในการเปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าแต่ละรุ่นจะถูกกำหนดตามเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ที่จำเป็นในเวลานั้น

Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One
Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One

Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One Daimler Trucks เปิดตัว รถบรรทุกไฟฟ้าต้นแบบ E-Fuso Vision One

ติดตามข่าวสารข้อมูล รถบรรทุก รถบัส รถไฟฟ้า EV และรถบรรทุกไฟฟ้า ได้ที่นี่ Truck.in.th