Honda พร้อมติดป้าย ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคัน เริ่ม 1 ตุลาคมที่ผ่านมา | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

Honda พร้อมติดป้าย ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคัน เริ่ม 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

Honda-ECO-Sticker

Honda พร้อมติดป้าย ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคัน เริ่ม 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมติดป้าย ECO Sticker บนรถยนต์ใหม่ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปให้ได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชน

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รถยนต์ฮอนด้าใหม่ทุกรุ่น ทุกคัน ที่จัดส่งให้ผู้จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้ามานั้นได้เริ่มติดป้าย ECO Sticker โดยฮอนด้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ และกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ในการแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างโปร่งใสและเปิดเผยต่อผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรถยนต์ใหม่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการยืนยันว่ารถยนต์ใหม่ของฮอนด้าเป็นรถยนต์ที่ “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” โดยมีข้อมูลแสดงการประหยัดพลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมถึงแสดงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยในทุกรุ่น และทุกคัน”

สำหรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 จะติดอยู่บนรถยนต์ใหม่ของฮอนด้าทุกคันที่จัดส่งให้ผู้จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยตำแหน่งในการติดป้ายจะติดไว้ที่กระจกหน้าต่างหลังซ้าย ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลคุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากล โดยมีข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น 4 ส่วน ได้แก่
– ข้อมูลผู้ผลิต ผู้นำเข้า
– ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยาง จำนวนที่นั่ง ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ และโรงงานที่ผลิต
– อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน
– ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ ได้แก่ อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิง อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาตรฐานมลพิษ มาตรฐานความปลอดภัย

“บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ 2020 ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยา และมี CO2 ต่ำ ฮอนด้าจึงมุ่งมั่นวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยนตรกรรมฮอนด้าที่ผลิตในประเทศทุกรุ่น ยังได้รับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” ทั้ง 11 รุ่น อีกทั้ง ยังเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานสีเขียวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านความปลอดภัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อีกด้วย” นายพิทักษ์ กล่าวเสริม

 

Cr.http://www.siaminside.com/2015/10/05/honda-ready-eco-sticker-on-first-october-2015/