เปิดตัว “Thailand International TRUCK SHOW 2015” | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

เปิดตัว “Thailand International TRUCK SHOW 2015”

Thailand International TRUCK SHOW 2015
ตัวอย่างภาพบรรยากาศภายในงาน

เปิดตัว “Thailand International TRUCK SHOW 2015
งานมหกรรมแสดงรถบรรทุกเพื่อการขนส่งรูปแบบใหม่ รองรับการเติบโตเศรษฐกิจไทย ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

       “Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015) หรืองานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2558 ” งานมหกรรมแสดงรถบรรทุกเพื่อการขนส่งรูปแบบใหม่ที่จะจัดขึ้นครั้งแรก ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ในวันที่ 17-19 กันยายน 2558 (พฤหัส-เสาร์) ระยะเวลา 3 วัน ณอาคาร 7- 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

       TIT 2015 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งรถบรรทุกให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น คณะกรรมการผู้จัดงานประกอบด้วยบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด ผู้มีความชำนาญในด้านการติดตั้งและการจัดการงานแสดงจากประเทศญี่ปุ่น และบริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และชำนาญการจัดงานแสดง

       ภายใต้แนวคิด “Buyers Meet Sellers, Truck Day! ” งาน TIT 2015จึงเป็นงานแบบ BtoB เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาธุรกิจกันโดยตรง ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสามารถมามองหารถบรรทุกที่ตรงตามการใช้งานได้ภายในงาน และผู้ผลิตสามารถนำเสนอ ขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับผู้ซื้อได้โดยตรงTIT 2015 ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นศักราชใหม่ของวงการรถบรรทุกเพื่อการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เป็นโอกาสดีของผู้ผลิตที่จะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และขยายตลาดสินค้า/บริการด้วย

Thailand International TRUCK SHOW 2015
Thailand International TRUCK SHOW 2015

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสมาคมต่างๆ ด้านการขนส่งในประเทศไทย อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้เข้าชมงาน นอกจากนั้นแล้วจะมีการจัดสัมมนา ประชุมเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง อีกทั้ง Business Presentation เพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ๆ ของผู้ผลิตภายในงานอีกด้วย

▼ข้อมูลการจัดงาน

ชื่องานThailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015)
งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2558

แนวคิด :「Buyers Meet Sellers, Truck Day!」

ระยะเวลาจัดงาน :17-19 กันยายน พ.ศ. 2558 (พฤ-ส) ・3 วัน

สถานที่จัดงาน :อาคาร 7-8, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
(IMPACT) เมืองทองธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน :80 บริษัท

พื้นที่จัดแสดงงาน :15,000 ตร.ม.
(ในอาคาร 10,000 ตร.ม. / นอกอาคาร5,000ตร.ม.)

ประมาณการผู้เข้าชมงาน :10,000คน (ตลอดระยะเวลาจัดแสดงงาน 3 วัน)

ผู้จัดงาน :คณะกรรมการจัดงานมหกรรมรถบรรทุกนานานาชาติ ประเทศไทย

ผู้สนับสนุนการจัดงาน :สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินงาน :บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด และ บริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด

ระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน :ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2558

(กำหนดการปิดรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม)


 

เปิดตัว “Thailand International TRUCK SHOW 2015”
เปิดตัว “Thailand International TRUCK SHOW 2015”

▼ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานจะได้รับ

(1) จำหน่ายสินค้า

  ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน สามารถจำหน่ายรถบรรทุก ตัวถังรถบรรทุก และอุปกรณ์ต่างที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง

(2) พัฒนากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

  ภายในงานผู้ประกอบการสามารถประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้า/บริการ เพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้

(3) รักษาฐานลูกค้าเดิม

  เชิญชวนกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกันอยู่ก่อนแล้วมาเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย และนำเสนอสินค้า/บริการใหม่ๆภายในงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

(4) นำเสนอสินค้า / บริการใหม่ๆ

  หากผู้ประกอบการมีแผนการเปิดตัว นำเสนอสินค้า/ บริการใหม่ ในช่วงเวลาที่มีการจัดแสดงงาน งานครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดี ในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดการสั่งซื้อ

(5) ขยายตลาดของสินค้า / บริการ

  นอกเหนือจากกลุ่มผู้เข้าชมงานภายในประเทศแล้ว ผู้เข้าชมจากประเทศเพื่อนบ้าน, ญี่ปุ่น, อเมริกา และอื่นๆ ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมจัดงานจะสามารถขยายตลาดสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย

(6) ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการพัฒนา

  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าชมงาน จะเป็นข้อมูลสำคัญ ที่สามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงสินค้า / บริการในภายหน้าได้

▼ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน “ผู้ขาย”

ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานจะมีการจัดเตรียมสินค้าต่างๆ ที่น่าสนใจมาแสดงภายในงาน เพื่อเพิ่มความดึงดูดแก่ผู้เข้าชมงาน

■หัวลากรถบรรทุก

 บริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกประเทศต่างๆ และตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกในประเทศไทย

■ตัวถังรถบรรทุก

 บริษัทผลิตตัวถังรถบรรทุกทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการขยายตลาดสินค้าในภูมิภาคอาเซียน

■รถปิคอัพ

 ผู้ผลิตรถ และตัวถังรถปิคอัพเพื่อการพาณิชย์

■อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก

 อาทิ ตัวถังรถบรรทุกแบบตู้เย็น เครนขนาดเล็กสำหรับรถบรรทุก เทรลเลอร์ ยาง อะไหล่ และชิ้นส่วนอื่นๆ

■ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการขนส่ง

 อาทิ กล่องบันทึกการใช้งานรถบรรทุก Digital Tachograph เครื่องบันทึกเหตุการณ์ขณะขับรถ และอื่นๆ

■อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรทุก ขนถ่ายสินค้า

 อาทิ พาเลท โฟลค์ลิฟต์ เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

▼ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน “ผู้ซื้อ”

ตลอดระยะเวลาจัดงานทั้ง 3 วันนี้ ผู้ซื้อสามารถพูดคุย เจรจาต่อรองกับผู้ขายได้โดยตรง มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งผู้ประกอบการด้านรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อาหาร และอื่นๆ ที่ต้องใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก

▼ แผนการเชิญชวนผู้เข้าชมงาน

จะมีการจัดทำเอกสาร แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการด้านการขนส่งต่างๆ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อให้การเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด

■แจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตรง

 ส่งรายละเอียดงาน และบัตรเชิญเข้าชมงานไปยังผู้ประกอบการด้านการขนส่งต่างๆในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ที่มีอยู่กว่า 5,000 บริษัท กลุ่มฐานลูกค้าต่างๆ ของฐานอิมแพ็ค และองค์กรหรือสมาคมอื่นๆ โดยตรง

■เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของงานผ่านสื่อต่างๆ

 จัดทำหนังสือข่าว และส่งไปยังสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และญี่ปุ่นเพื่ออัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้ อีกทั้งจัดงานแถลงข่าว ก่อนระยะเวลาจัดงาน เพื่อดึงดูดความสนใจผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการทำแผนการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ด้วย

การสนับสนุนจากหน่วยงาน / องค์กรต่างๆ

 ประชาสัมพันธ์งานแก่บริษัทด้านการขนส่งต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร อัพเดทต่างๆ ในนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และโลจิสติกส์ อีกทั้งส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงานเพื่อนำไปแจกจ่ายอีกด้วย

■สัมมนาหัวข้อพิเศษ

 จัดการสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรถบรรทุก เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด ประสบการณ์จากบริษัทด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานต่างๆด้วย

■ทางเข้าพิเศษสำหรับแขกVIP

 จัดเตรียมช่องทางพิเศษ และบัตรเข้าชมงาน VIP ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกพิเศษ ตามความประสงค์ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน

Cr.http://www.tit-show.com/

ใส่ความเห็น