Toyota จัดแคมเปญ “CATCH ME ลุ้นลัดฟ้า คว้าช้อป 100,000″ รวมมูลค่า 7 ล้านบาท | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

Toyota จัดแคมเปญ “CATCH ME ลุ้นลัดฟ้า คว้าช้อป 100,000″ รวมมูลค่า 7 ล้านบาท

toyota CATCH ME
ออกรถโตโยต้าวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นบัตรกำนัล 100,000 บาท และยังมีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวฟรีที่ประเทศอเมริกา สำหรับผู้ที่จองรถตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558 พิเศษ!เพียงทดลองขับรับหมอน Happy Katty มูลค่า 590 บาท

CATCH ME ลุ้นลัดฟ้า คว้าช้อป 100,000
– สิทธิ์ลุ้นบัตรกำนัลช้อปปิ้งมูลค่า 100,000 บาท ทุกวัน
– พิเศษลุ้นแพคเกจเที่ยวอเมริกาฟรี

หมายเหตุ
– ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล คือ ผู้ที่จองรถยนต์โตโยต้า วีออส ยาริส โคโรลล่า คัมรี่ อัลฟาร์ด เวลไฟร์ อินโนวา อแวนซา ในวันที่ 1-30 ก.ย. 58 ณ โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ และออกรถดังกล่าวภายใน 31 ต.ค. 58 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet โดยการจองรถยนต์ดังกล่าว 1 คัน รับ 1 สิทธิ์ โดยเขียนชื่อ ชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับฉลากหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
– ของรางวัลดังต่อไปนี้
1. บัตรกำนัลช้อปปิ้ง 100,000 บาท 30 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 ล้านบาท
2. ลุ้นแพคเกจท่องเที่ยวอเมริกา 8 วัน 6 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 4,000,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 7,000,000 บาท

– คณะกรรมการจะทำการจับฉลากรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บัตรกำนัลช้อปปิ้ง 100,000 บาท 30 รางวัล
– จับครั้งที่ 1 จำนวนรางวัล 7 รางวัล ผู้จองรถวันที่ 1-7 ก.ย. 58 จับวันที่ 9 ก.ย. 58 ประกาศรางวัลวันที่ 14 ก.ย. 58
– จับครั้งที่ 2 จำนวนรางวัล 7 รางวัล ผู้จองรถวันที่ 1-14 ก.ย. 58 จับวันที่ 16 ก.ย. 58 ประกาศรางวัลวันที่ 21 ก.ย. 58
– จับครั้งที่ 3 จำนวนรางวัล 7 รางวัล ผู้จองรถวันที่ 1-21 ก.ย. 58 จับวันที่ 23 ก.ย. 58 ประกาศรางวัลวันที่ 28 ก.ย. 58
– จับครั้งที่ 4 จำนวนรางวัล 9 รางวัล ผู้จองรถวันที่ 1-30 ก.ย. 58 จับวันที่ 7 ต.ค. 58 ประกาศรางวัลวันที่ 12 ต.ค. 58
2. สำหรับรางวัลแพคเกจทัวร์ 10 รางวัล จะจับรางวัลในวันที่ 7 ต.ค. 58 ประกาศรางวัลวันที่ 12 ต.ค. 58

โดยจับเวลา 10.00 น. ณ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (สนง.กรุงเทพฯ) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.toyota.co.th

– ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (สนง.กรุงเทพฯ) โทร 02-305-3000 ภายในวันที่ 31 ต.ค. 58 ในวันและเวลาทำการ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในใบจองรถยนต์ และจะต้องออกรถกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าภายใน 31 ต.ค. 58 เท่านั้น
– ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบจองรถยนต์ สัญญาซื้อขายรถยนต์หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่มีชื่อผู้โชคดีเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ หรือสำเนาสมุดจดทะเบียนที่ผู้โชคดีเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถตามข้อ 1 ให้กับบริษัทฯ ภายใน 15 พ.ย. 58 สำหรับผู้ค้าผู้ที่ถอนการจองหรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลทั้งหมดที่กล่าวมา
– แพคเกจทัวร์ 8 วัน 6 คืน รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในกำนดการเท่านั้น โดยเดินทางในวันที่ 26 ม.ค. – 2 ก.พ. 59
– รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
– บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลเฉพาะผู้ที่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากสถานฑูตของอเมริกาเท่านั้น
– พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ คณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
– ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

Cr.http://www.siaminside.com/2015/09/11/promotion-toyota-catch-me-shop-100000-till-september-2015/