แสดงประกาศทั้งหมดของ tongpuipong
โทร.0897497551
เครื่องฝัดข้าวเก่าญี่ปุ่น สำหรับงานในครัวเรือน...

เครื่องฝัดข้าวเก่าญี่ปุ่น สำหรับงานในครัวเรือน

ล้อกระทะพร้อมยาง 4 รู เก่าญี่ปุ่น ขอบ 14,12...

ล้อกระทะพร้อมยาง 4 รู เก่าญี่ปุ่น ขอบ 14,12

เครื่องตัดคอนกรีต ASHITA Q450-D เครื่องดีเซล ของใหม่...

เครื่องตัดคอนกรีต ASHITA Q450-D เครื่องดีเซล ของใหม่

เครื่องเชื่อมเครื่องปั่นไฟเก่าญี่ปุ่น airman PDW180SV 2.5KVA ดีเซลสองสูบ...

เครื่องเชื่อมเครื่องปั่นไฟเก่าญี่ปุ่น airman PDW180SV 2.5KVA ดีเซลสองสูบ

ปั้มน้ำเก่าญี่ปุ่น SDG3000...

ปั้มน้ำเก่าญี่ปุ่น SDG3000

ผานหัวหมูรถไถเดินตามเก่าญี่ปุ่น...

ผานหัวหมูรถไถเดินตามเก่าญี่ปุ่น

รถบรรทุกดั้มตีนตะขาบแทรคยางเก่าญี่ปุ่น...

รถบรรทุกดั้มตีนตะขาบแทรคยางเก่าญี่ปุ่น

เครื่องเก่าญี่ปุ่น TOYOTA 2DZ ...

เครื่องเก่าญี่ปุ่น TOYOTA 2DZ