แสดงประกาศทั้งหมดของ vpp2
โทร.028011997-8, 0818111202