เริ่ม1 ก.ย.ปีนี้ตรวจเข้มรถบรรทุก!!! | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

เริ่ม1 ก.ย.ปีนี้ตรวจเข้มรถบรรทุก!!!

เริ่ม1 ก.ย.ปีนี้ตรวจเข้มรถบรรทุก!!!
เริ่ม1 ก.ย.ปีนี้ตรวจเข้มรถบรรทุก!!!

เริ่ม1 ก.ย.ปีนี้ตรวจเข้มรถบรรทุก!!!

นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.58 เป็นต้นไป ขนส่งทางบกจะห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถบรรทุก รวมถึงผู้ว่าจ้างขนส่ง บรรทุกน้ำหนักเกินตามที่กรมทางหลวงบังคับพิกัดน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกกึ่งพ่วงที่ 50.5 ตันอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ก่อนหน้านี้กรมทางหลวงได้มีการผ่อนผันและขยายเวลาการบังคับพิกัดน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกกึ่งพ่วง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถบรรทุกมีเวลาในการดำเนินการปรับตัวทางธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาการผ่อนผันดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในสิ้นเดือน ส.ค.58 นี้ หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกสินค้าและน้ำหนักบรรทุกรวม ขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับการขนส่งที่แสดงรายการสินค้าและน้ำหนักสินค้าไว้ประจำรถ ขณะทำการขนส่ง หากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฝ่าฝืนละเลยไม่จัดทำใบกำกับการขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อหาความผิดตามมาตรา 32 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดและมีบทลงโทษตามมาตรา 131 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

นายวัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถบรรทุก รวมถึงผู้ว่าจ้างขนส่งหรือเจ้าของสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่เพียงแต่เกิดผลเสียต่อสภาพผิวทางเท่านั้น ยังส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้งานเกินสมรรถนะทำให้การทำงานของระบบเบรก ระบบช่วงล่างต่างๆมีประสิทธิภาพลดลง.

Cr.http://www.thairath.co.th/

ใส่ความเห็น