Honda จัดโครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ปีที่ 3 | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่


Honda จัดโครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ปีที่ 3

Honda จัดโครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ปีที่ 3

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 จัดอบรมโครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคการสาธิตให้กับลูกค้าฮอนด้า ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม และผู้ที่สนใจโครงการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ (ถนนรามคำแหง) พร้อมทั้งขยายการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ TRS Contact Center 1255 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสมดุลทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการช่วยเหลือสังคม เราตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจรจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่ปี 2552 อาทิ โครงการ Honda Dream Road ฮอนด้าถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ ซึงเป็นโครงการที่ฮอนด้าร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันมีจำนวนผู้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าทั้งหมดกว่า 23,000 คน

Honda จัดโครงการ “TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า” ปีที่ 3

จากโครงการ TRS เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า ทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 728 คน จากการอบรมทั้งหมด 19 ครั้ง จึงได้จัดโครงการฯ นี้ ขึ้นอีกครั้ง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยมีแผนขยายการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักขับหน้าใหม่ ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ยังน้อย และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ และจากความร่วมมือในการจัดโครงการนี้ขึ้นอีกครั้ง ทางสถานีฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

ผศ. ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการดีดีให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ เน้นการใช้จักรยาน รู้จักการกดสัญญาณไฟจราจรอย่างถูกต้อง ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ สำหรับโครงการในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนานักศึกษาสู่บุคคลคุณภาพในอนาคตต่อไป”

ดร. พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุหลายโครงการ อาทิ โครงการตาสับปะรดซึ่งเป็นความร่วมกับตำรวจและชุมชนในพื้นที่ สำหรับโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยครั้งนี้ ที่ฮอนด้าร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 นับเป็นยุทธศาสตร์ด้านการให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆ บนท้องถนน และการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง จึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ขับขี่ทุกคนทางมหาวิทยาลัยฯ หวังว่าการจัดอบรมในโครงการนี้จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน”

กำหนดการอบรมสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

มหาวิทยาลัย

ช่วงเปิดรับสมัคร

วันอบรม

จำนวน

มหาวิทยาลัยรังสิต

27-28 ก.ค. 2558

29 ก.ค. 2558 เวลา 10.00 น.

100 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

3-4 ส.ค. 2558

5 ส.ค. 2558 เวลา 10.00น.

100 คน

สำหรับกำหนดการอบรมที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า กรุงเทพ (ถนนรามคำแหง) จะจัดขึ้นทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2558 รับสมัครผู้เข้าอบรม 30 คนต่อคอร์ส ลูกค้าฮอนด้า ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีอายุระหว่าง 18 – 50 ปี โดยสามารถสมัครผ่าน TRS Contact Center 1255 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr.http://www.siaminside.com/2015/07/03/honda-and-fm-99-5-activity-drive-carefully-3rd/

ใส่ความเห็น