Nissan และกลุ่มบริษัทในเครือคว้ารางวัลโรงงานยอดเยี่ยม GOOD FACTORY AWARD | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

Nissan และกลุ่มบริษัทในเครือคว้ารางวัลโรงงานยอดเยี่ยม GOOD FACTORY AWARD

Nissan และกลุ่มบริษัทในเครือคว้ารางวัลโรงงานยอดเยี่ยม GOOD FACTORY AWARD
Nissan และกลุ่มบริษัทในเครือคว้ารางวัลโรงงานยอดเยี่ยม GOOD FACTORY AWARD

กลุ่มบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย แถลงวันก่อนว่า บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และผลิตชิ้นส่วนป้อนให้โรงงานผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและส่งออกไปกว่า 16 ประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลโรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2558 ประเภทการบริหารจัดการโรงงาน “GOOD FACTORY AWARD” จากสมาคมการบริหารงานญี่ปุ่น (Japan Management Association หรือ JMA) โดยเป็นเพียง 1 ใน 3 โรงงาน ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนถึงความเป็นเลิศในคุณภาพการผลิตแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งในการผลิตและส่งออกแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนรถยนต์

มร. คะซุทากะ นัมบุ ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นับเป็นข่าวดีและเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ที่บริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ซึ่งต้องแสดงความชื่นชมผู้บริหาร และพนักงานชาวไทย จำนวนกว่า 400 คน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลนี้ยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ พลังความสามัคคี ความเป็นเอกภาพ และ การบริหารจัดการโรงงานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงการมีการบริหารงานที่ดีตามวิถีทางของนิสสัน มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติทุกระยะ รวมถึงมีการติดตามผลและหาแนวทางแก้ไข

สำหรับบริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ กม.32 ถนนบางนาตราด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ภายใต้การร่วมทุนของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (51%) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด (28%) และบริษัทนิสสัน เทรดดิ้ง เจแปน (21%) มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร วิศวกร และช่างเทคนิค รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน ปัจจุบันผลิตและส่งออกแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อสายพานการผลิตของนิสสันใน 16 ประเทศทั่วโลก รวมถึงป้อนสายพานการผลิตของบริษัทรถยนต์ของค่ายญี่ปุ่นและค่ายยุโรป หลายแห่งด้วยกัน

บริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ นำระบบการบริหารงานตามวิถีทางของนิสสัน มาใช้ในการควบคุมและการบริหารการผลิต โดยได้รับการยอมรับถึงคุณภาพมาตรฐานการผลิตที่เป็นเลิศ ทั้งชิ้นส่วนที่ต้องการความพิถีพิถันในการผลิต นอกจากจะมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำแล้ว ยังสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที โดยจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้โรงงานของบริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ ได้รับรางวัล GOOD FACTORY ตามรายงานของ JMA คือ การที่ บริษัทฯ มีการก่อตั้ง Tooling Partnership in Thailand (TPT) ที่เป็นศูนย์กลางผนึกกำลังและความร่วมมือของบริษัทพันธมิตรคู่ค้าผู้ผลิตอุปกรณ์ แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งสิ้น 12 บริษัท ในปี 2556 เข้าร่วมกันอย่างเหนียวแน่น จนเกิดเป็นการประสานงานที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ผลักดันให้อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง

ด้าน มร.อูเอดะ เคอิจิ ประธาน บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด กล่าวว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้ได้รับรางวัลครั้งนี้เกิดจากการบริหารงานตามวิถีทางของนิสสัน หรือที่เรียกว่า NISSAN WAY ทำให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการมีจิตวิญญาณแห่งความความท้าทายในการที่จะทำเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นให้สำเร็จ เช่น การผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีความยากมากขึ้นและอาศัยความชำนาญสูง เช่นการผลิต BODY SIDE Outer สำหรับรถยนต์นิสสัน อัลเมร่า ซึ่งบริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ เป็นโรงงานแรกในบริษัทนิสสัน ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนนี้

นายสมพงษ์ จารุสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ จำกัด ผู้บริหารคนไทยที่เป็นกำลังสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของ บริษัท เอส เอ็น เอ็นฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมและพนักงานทุกคนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเลือกจาก JMA ให้เป็นโรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2558 ประเภทการบริหารจัดการโรงงาน รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรไทย ทั้งด้านความสามารถ การพัฒนาองค์ความรู้ ความชำนาญและการผลิตอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จคือการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กร เช่นมีการประชุมแจ้งนโยบายวางแผนงานร่วมกันเป็นประจำ ทำให้พนักงานมีความรักในองค์กรและมีอายุงานต่อเนื่อง อัตราการลาออกน้อย โดยพนักงานที่นี่ มีอายุงานเฉลี่ยนานถึง 18 ปี”

Japan Management Association(JMA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2485 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมญี่ปุ่น และได้เริ่มการจัดมอบ “รางวัล GOOD FACTORY” ตั้งแต่ปี 2554 ให้กับโรงงานที่ดีเลิศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในระดับสากล โดยพิธีมอบรางวัล GOOD FACTORY จะมีขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมได้รับฟังในวันที่ 20-21 ตุลาคม เพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆในเอเชียต่อไป

nissan-Good-Factory-Award-02

Cr.http://www.siaminside.com/2015/08/11/nissan-and-snn-won-good-factory-award-2015/

ใส่ความเห็น