ปัญหาที่ฟู้ดทรัค Food Truck ต้องเจอ | รีวิววรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก ที่นี่

ปัญหาที่ฟู้ดทรัค Food Truck ต้องเจอ

ปัญหาที่ฟู้ดทรัค Food Truck ต้องเจอ
ปัญหาฟู้ดทรัค Food Truck

การค้าขายสมัยนี้ไม่ง่าย อะไรที่ดีก็มีการแข่งขันสูง ธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่ ฟู้ดทรัค Food Truck ก็เช่นกัน เมื่อมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีปัญหาที่ ฟู้ดทรัค ต้องเจอหนีไม่พ้น เตรียมตัวรับมือได้เลย แต่ถ้าแกเไขป้องกันได้ธุรกิจนี้ก็วิ่งฉิว

ปัญหาที่ ฟู้ดทรัค Food Truck ต้องเจอมีดังนี้

ปัญหา จุดจอดรถฟู้ดทรัคfoood truck

1.ปัญหาเรื่อง ทำเล พื้นที่จอดรถตั้งร้าน ทำเลนับว่าเป็นปัญหาคลาสสิคของธุรกิจค้าขาย โดยเฉพาะฟู้ดทรัคที่ต้องเดินทาง ค้าขายไม่เป็นที่ประจำถาวร ทำเลที่จอดรถต้องไม่ผิดกฏหมายและได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ ก่อนที่จะทำการขายได้ เนื่องจากไม่มีที่ประจำ จึงไม่มีความแน่นอนในพื้นที่ขายอาจถูกแย่งชิงจากคู่แข่งได้ หากจอดในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกฏหมายและอุบัติติเหตุก็อาจจะไม่คุ้มกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2. ปัญหาเรื่องฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากการการขายแบบฟู้ดทรัค เป็นพื้นที่เปิด  ไม่มีหลังคาปกคลุมให้ลูกค้า

2. ปัญหาเรื่องฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากการการขายแบบฟู้ดทรัค เป็นพื้นที่เปิด ไม่มีหลังคาปกคลุมให้ลูกค้า จึงมีปัญหามากในฤดูฝน ไม่สะดวกต่อลุกค้า ที่จะมาซื้อหรือนั่งรับประทาน รวมถึงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายแน่นอน

ปัญหาที่ฟู้ดทรัค Food Truck ต้องเจอ ปัญหาเรื่องคู่แข่ง ตลาดสีแดงเดือด

3. ปัญหาเรื่องคู่แข่ง ตลาดสีแดงเดือด เมื่อคุณเปิดร้านฟู้ดทรัคได้ คู่แข่ง ก็เปิดได้ หนีไม่พ้นยิ่งช่วงนี้กระแสมาแรงการเติบโตในด้านจำนวนของคู่แข่งยิ่งมาก การที่จะเอาตัวรอดจาการแข่งขันนี้ได้ ธุรกิจคุณต้องโดดเด่น มีจุดขาย และกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนให้แตกต่างจากเจ้าอื่น วางแผนธุรกิจให้ละเอียดรอบคอบ ทั้งทำเลและต้นทุน ต้องคุมให้ได้

food truck ปัญหาแรงงาน
food truck ปัญหาแรงงาน

4. ปัญหาแรงงาน เจ้าของธุรกิจฟู้ดทรัคส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของและดำเนินการขายด้วยตัวเอง เมื่อเกิดการเจ้บป่วย เหนื่อย เมื่อยล้าหรือติดธุรกิจสำคัญอื่น จำเป็นต้องปิดร้านทำให้เสียโอกาสขายรายได้วันนั้นไป รวมถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วย

5. ปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ มักเป็นนักธุรกิจรายย่อยเพิ่งทำธุรกิจ เงินทุนมักมีจำกัด ส่วนใหญ่หมดไปกับการตกแต่งรถให้สวยงามโดดเด่น ในช่วงแรกที่จับจุดไม่ได้จะเกิดการขาดทุนในแง่ของยอดขายที่น้อย การสต๊อกวัตถุดิบผิดพลาด ขาดเกิน ไม่พอดี กับยอดขาย จึงควรมีเงินสำรองอีกก้อนนึงเพื่อยืนระยะให้ธุรกิจอยู่ได้ ลูกค้ารู้จักและเวียนมาซื้อซ้ำ จึงต้องระวังให้มากอย่าไปลงทุนเรื่องรถเยอะเกินไป